TRON technické vychytávky

Vaše nejčastější technické dotazy.
Snažíme se odpovědět co nejjednodušeji, ale v konkrétních případech nemusí být odpověď jednoznačná.
S konkrétními problémy se proto prosím obraťte na naše obchodníky - projektové manažery, nebo na naše techniky.
Nenecháme vás v tom samotné.

Zavolejte nám


­
 • Zdroj LPV-100-12 má výstupní výkon 100W, ale zdroj LPV-150-12 má jen 120W. Podle názvu by měl přece mít 150W. Není v datasheetu chyba?

  V datasheetu chyba není. Zdroj LPV-150-12 má doopravdy jmenovitý výstupní výkon 120W. Příčinou je norma IEC60950-1, která popisuje aplikace a používání tzv. LPS (Limited power Source) zdrojů. Tyto zdroje jsou schopny do zátěže dodat pouze omezený výkon a tím se snižuje případné riziko požáru při poruše nebo zkratu zátěže připojené na sekundáru. Norma definuje vztah mezi výstupním jmenovitým napětím zdroje a maximálním proudem a tím i výstupním jmenovitým výkonem. Pro zdroje 12V je výkon 100W nejvyšší hodnotou, kdy název odpovídá jmenovitému výstupnímu výkonu. Pro jiná napětí je tomu jinak, například zdroj LPV-150-24 má jmenovitý výstupní výkon 150W. Maximální výstupní proudy a tím i jmenovité výstupní výkony pro konkrétní zdroje naleznete v jejich datasheetech.

 • Zalitý LED pásek deklarovaný jako teplý svítí jako neutrální a pásek deklarovaný jako neutrální svítí jako studený. Jak je to možné?

  Je tomu tak. Při svícení dochází k barevnému posunu světla v důsledku vlastností zalévací hmoty a odrazů zalévací hmotou rozptýleného světla od bílé podložky pásku nebo případně od vnitřku LED profilu, do kterého je pásek vlepený. Barevný posun je typicky cca +500K směrem ke studené bílé. Z těchto a dalších technických důvodů (problematické optické a mechanické vlastnosti zalévací hmoty a její dlouhodobá stabilita) dodáváme zalité pásky pouze projektově.

 • LED pásek po zalití v profilu čirým silikonem změnil barevnou teplotu světla. Co se to stalo?

  Jedná se o barevný posun generovaného světla v důsledku vlastností zalévacího silikonu a vnitřních odrazů silikonem rozptýleného světla od bílé podložky pásku a od vnitřku profilu. Barevný posun je typicky cca +600K směrem ke studené bílé. S tímto barevným posunem je třeba počítat při volbě barevné teploty pásku. Barevný posun lze snížit zalitím pásku v profilu těsně nad horní hranu LED. Toto je ale technicky poměrně obtížné. Druhou možností u odolnostně méně náročných aplikací (profil ve venkovním prostředí svítí směrem dolů, profil je umístěn pod přístřeškem, LED pásky v koupelně, u nichž se nepočítá, že na ně bude přímo stříkat voda aj.) je, že pásek v profilu namísto zalití silikonem zalakujete ochranným lakem.

 • Připojil jsem u vás zakoupený LED pásek na napájecí zdroj a změřil jeho spotřebu. Je úplně jiná, než jsem si vypočítal podle údajů v katalogovém listu. Kde jsem udělal chybu?

  Chybu jste neudělal. V místě připojení napájecího zdroje je na prvním úseku na LED diodách plné napětí zdroje, LED teče jmenovitý proud, a kdybyste přepočetl matematicky tento příkon prvního úseku na metr délky pásku, obdržíte jmenovitou hodnotu udávanou datasheetem. U ostatních úseků pásku se napětí na LED postupně snižuje o úbytky napětí na parazitních odporech vodičů pásku a úsek na konci linie pásku svítí nejméně a má nejmenší příkon. Vámi naměření hodnota je tedy součtem všech dílčích příkonů úseků pro postupně se po délce pásku snižující napětí na LED. Tato hodnota je vždy menší, než hodnota získaní výpočtem ze jmenovitého příkonu pásku na metr délky. Rozdíl mezi naměřenou a vypočtenou hodnotou bude tím větší, čím delší je délka linie. Výhodou této metodiky je, že zdroj je dimenzován na jmenovitou=maximální hodnotu a nižší reálný příkon prodlužuje životnost zdroje.

 • Co je to ta "doporučená nejdelší linie", kterou uvádíte v datasheetech? Znamená to, že nemohu zapojit větší délku pásku?

  Při svícení pásku dochází v důsledku úbytků napětí na parazitních odporech vodičů pásku s délkou k poklesu napájecího napětí jednotlivých úseků. První úsek tedy svítí maximálním (jmenovitým) jasem a poslední úsek jasem nejmenším. Naše pásky jsme proto všechny proměřili a stanovili doporučenou maximální délku linie při napájení z jednoho konce. Kritériem je pro nás rozdíl jasů mezi začátkem a koncem pásku 20%. Oko je, co se týká hodnot jasů, velmi tolerantní, a pokud nebude začátek a konec pásku vedle sebe, rozdíl v jasech je na hranici rozlišitelnosti. Nejdelší linii prodloužíte na dvojnásobek, když na konec pásku připojíte ze stejného zdroje další posilovací vodič. Délku linie rovněž zdvojnásobíte, když napájecí vodiče připojíte ne na kraj, ale do poloviny (dvojnásobné) délky linie - kabeláž do T. Princip kabeláže do tvaru T můžete u linie napájené z jenoho zdroje použít i na více místech linie (4x větší délka linie znamená připojit napájecí vodiče do 1/4 zečtyřnásobené délky od obou konců). Kabeláží do T se zapojují rovněž dlouhé linie vícezdrojové.

 • Chci zapojit rozsáhlou osvětlovací sestavu z velkého množství LED pásků a nemohu najít zdroj ani ovladač dostatečného výkonu. Co s tím?

  Odpověď je jednoduchá. Použijte více zdrojů malého výkonu a fyzicky je umístěte poblíž místa spotřeby. Je jednodušší a levnější roztahovat na dlouhé vzdálenosti standardních 230V, než optimalizovanou nízkonapěťovou kabeláž. V případě řízení použijte PWM opakovače (zesilovače) a zapojte je vždy mezi zdroj a LED pásek. Idea centrálního napájení, např. celého domu jediným zdrojem a z jednoho vzdáleného místa (např. sklep), je lákavá, ale technicky obtížně realizovatelná. Problémem je nutnost použití kvalitních komponentů (napětí 24V a vyšší, tlusté vodiče, kvalitní svorky, nutná optimalizace topologie kabeláže na úbytky napětí, použití výlučně elektronických spínačů) a případně lokálních step-up DC/DC konvertorů pro vyrovnávání úbytků napětí a samozřejmě tomu odpovídá pak cena. V případě potřeby kontaktujte naše techniky.

 • V doporučeních se odkazujete na kabeláž do tvaru T. O co se vlastně jedná?

  Kabeláž do tvaru T je technika, která vám umožní zapojit nekonečnou LED linii tak, aby nebyl rozpoznatelný rozdíl jasu mezi konci pásku. Lidské oko vnímá především ostré rozdíly, kdy má možnost srovnání, a k postupným změnám jasu je poměrně tolerantní. Principem je mít fyzicky vedle sebe vždy místa svítící přibližně stejným jasem - tedy u vícezdrojových sestav buď místa připojení vodičů, nebo konce linií. Levá horní vodorovná úsečka písmene T je tedy první profil napájený prvním zdrojem zprava a pravá horní úsečka je druhý profil napájený druhým zdrojem zleva. Taková T-čka pak skládáte vedle sebe. Vždy pak u sebe máte buď místa napájení profilů, nebo jejich konce a jas se podél délky linie mění postupně "vlnovkou" bez rušivých skoků. Stejný T princip můžete použít i v případě napájení dvou profilů jedním zdrojem například u sestav pro podsvícení stropu v rohu místnosti. Pro návrh vícezdrojových dlouhých linií kontaktujte pracovníky naší firmy.

 • Objednal jsem si u vás svítidlo z LED osvětlovacího profilu. Po prvním zapnutí svítí do zelena. Posílám Vám ho zpět jako reklamaci!

  Prosím zadržte. Nejprve se podívejte, jestli je z difuzoru profilu odstraněna krycí fólie. Tato fólie při přepravě chrání difuzor před poškozením a při instalaci je třeba ji odstranit. Je poměrně nenápadná a váš elektrikář na to mohl zapomenout. Typické barvy těchto fólií jsou zelená, modrá nebo bílá. Barevné posuny odhalíte na první pohled a s bílou fólií bude váš profil svítit podstatně méně, než by měl. Proto prosím nejprve o prověření.

 • Dálkový ovladač mi po dvou letech provozu přestal fungovat. To do něj taky dáváte nějaké "kurvítko"?

  Ovladač se samozřejmě mohl i porouchat, ale mohu vás ubezpečit, že naše ovladače žádné "kurvítko" neobsahují. Zato ale obsahují baterii, která je sice alkalická a s dlouhou výdrží, ale její životnost je při průměrném používání právě ty dva roky provozu a pak je třeba ji vyměnit. Většinou tomu předcházejí výpadky v ovládání nebo snížení dosahu ovladače. V žádném případě ale nechci tento problém bagatelizovat - při dlouhodobě bezproblémové funkci ovladače rychle zapomenete na to, jak dlouho ho už máte.

 • Zapojil jsem pásek na zdroj a namísto svícení bliká. Kde je problém?

  Aktivovala se elektronická pojistka zdroje (hiccup). Zdroj je přetížený, nebo je v zapojení na sekundáru zkrat. Zkontrolujte prosím, zda jmenovitý výkon zdroje odpovídá celkovému příkonu zátěže. Zkontrolujte, zda není v kabeláži na sekundáru zkrat. Doporučujeme, a zejména u řízených složitých sestav, zapojovat a oživovat kabeláž postupně po jednotlivých funkčních blocích, resp. zdrojích. Případná závada se pak snadno identifikuje a odstraní. U řízených sestav můžete porovnávat funkci s a bez zapojeného řízení, případně řízení PWM posilovačů simulovat ručně střídavým připojováním jejich vstupů na kladný a záporný pól napájecího napětí.

 • Mám pro svoji aplikaci použít napájení 24V nebo 12V?

  Obě varianty jsou plně životaschopné.
  12V - použijte pro běžné instalace. Výběr komponentů je značný, jsou skladem a cena je příznivá.
  24V - použijte u rozlehlých instalací a při požadavcích na vyšší účinnost. Díky polovičnímu proudu mají pásky na 24V delší doporučené linie a na elektronické ovládací prvky můžete při stejném maximálním proudu zapojit dvojnásobný výkon. 24V pásky mohou obsahovat 7LED nebo 8 LED v sérii a tím dosahovat vyšší účinnosti, než pásky 12V (až na výjimky 6LED v sérii). 24V pásky ale mají dvojnásobnou délku modulu, takže pokud se dostatečně nesejde délka profilu s dělitelností pásku, na kraji profilu bude delší nesvítící část. 24V napájení umožňuje i rozvody kabeláže na delší vzdálenosti (např. po zahradě), případně použití step-up DC/DC konvertorů napětí nebo převodníků napětí/proud pro napájení proudově buzených svítidel. Výběr komponentů je ale oproti 12V napájení menší a komponenty jsou dražší.

 • Je možno pásky na 12V napájet napětím 24V a naopak?

  Pásky na 12V nelze připojit na 24V přímo. Krátce intenzívně zasvítí a pak zhasnou - zničí se. Pokud potřebujete pásek 12V napájet ze zdroje 24V, použijte napětí snižujícího DC/DC měniče. Další možností je udělat z pásku na 12V vhodným elektrickým zapojením pásek na 24V. Délku pásku rozdělte na dvě stejné poloviny a ty zapojte elektricky do série. Spojte plus jedné poloviny s minusem druhé poloviny a na zbylé dva body připojte v označené polaritě 24V. Pokud bude spojka krátká, vyjde vám napájení do středu linie.
  Pásek na 24V při připojení na 12V nebude svítit a nic se mu nestane. Jedinou možností, jak ho na 12V rozsvítit, je použít napětí zvyšující step-up DC/DC elektronické konvertory.

 • Jak napájet LED pásek z baterií?

  Napětí baterií během vybíjecího cyklu silně kolísá a svit pásku při vybíjení rychle poklesne. Čím více LED v sérii pásek obsahuje, tím je sice účinnější, ale také na pokles napájecího napětí citlivější. Jedinou možností je napětí stabilizovat řídící elektronikou.
  Necháte-li pásek připojený k akumulátoru během nabíjecího cyklu, například při nabíjení autobaterie, bude trpět nejen vyšším nabíjecím napětím, ale i napěťovými rázy nabíjecích obvodů, které mohou pásek téměř okamžitě zničit. Použijte řídící elektroniku - stabilizátor napětí.
  Při napájení LED pásku z baterií si v každém případě ověřte energetickou bilanci aplikace, tj. jakou kapacitu baterie resp. akumulátoru potřebujete, aby vám dokázal dodávat požadovaný proud (výkon) po potřebnou dobu. Jednoduchým výpočtem přes napětí a kapacitu akumulátoru v Ah a množství potřebné energie čas x celkový příkon pásku zjistíte, že zákony fyziky jsou drsné a neúprosné. Zase na druhé straně, pokud se smíříte s dramatickým poklesem jasu pásku oproti počáteční hodnotě při vybíjení, "nějak" to může svítit i velmi dlouho.

 • Co to jsou ty proudové pásky? Ta svítivost a účinnost je oproti napěťovým fantastická, ale nepochopil jsem, jak je vlastně napájet.

  Proudové LED pásky se napájejí ze zdrojů konstantního proudu. Jsou určeny pro konstruování sofistikovaných svítidel a délka úseků musí být optimalizovaná na dostupné proudové napájecí zdroje. Výhodou proudových LED pásků je vysoká účinnost blízká účinnosti samotných LED diod a vysoká svítivost ovládaná protékajícím proudem. Nevýhodou je nízká aplikační variabilita a obtížný návrh napájení a řízení. Konstruovat na bázi proudových pásků rozsáhlé sestavy s různě dlouhými úseky je nevhodné. Myšlenka návrhu je taková, že napěťový pásek si při připojení ke zdroji vezme tolik energie, kolik potřebuje, resp. jaký je jeho celkový příkon. U proudových pásků určuje příkon svítidla napájecí zdroj, který do pásku "vnutí" takové množství energie (proud x napětí na LED), jako jsou parametry - výstupní proud - zdroje. Nevhodným návrhem sestavy nebo špatnými postupy při instalaci a oživování může snadno dojít ke zničení pásku. V případě zájmu o použití proudových pásků kontaktujte naše obchodníky nebo techniky.

 • Co to jsou ty zdroje SELV?

  Zkratka SELV (Safety Extra Low Voltage) znamená malé bezpečné napětí a označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. LED osvětlovací profily obsahují mezi živými částmi navzájem a mezi živými částmi a tělesem profilu, které je přístupné dotyku, pouze pracovní izolaci. Tedy z hlediska bezpečnosti samy o sobě ochranu před úrazem elektrickým proudem neposkytují. Proto musí být tato ochrana zajištěna jiným způsobem. Nejjednodušší metodou je napájet LED profily ze zdroje označeného jako SELV. Výstupní napětí takového zdroje bude vždy bezpečné a k úrazu elektrickým proudem u spotřebičů na jeho výstupu nemůže dojít.

 • Co je teplota Tc, o které se všude píše?

  Údaj Tc je teplota zařízení (temperature control) měřená v kontrolním definovaném bodě. K tomuto bodu a teplotě se pak vztahují veškeré údaje uváděné v datasheetech a dokumentaci. LED diody, výrobky s nimi a napájecí zdroje obecně lépe pracují při nízkých teplotách. Při teplotách vyšších než Tc se snižuje jejich životnost, případně se mohou při větším rozdílu teplot zničit i velmi rychle. Bod pro měření Tc bývá u zdrojů, modulů a svítidel výrazně vyznačen nebo popsán a zakótován v datasheetech. U napájecích zdrojů s teplotou Tc úzce souvisí maximální možné zatížení zdroje podle teploty - teplotní zatěžovací charakteristika. U LED pásků považujeme za bod Tc místo připájení LED diody k pásku a obecně by tato teplota neměla překročit 60°C. U pásků s LED LG je tato teplota vyšší - cca 80°C. U LED svítidel z LED profilů by neměla být povrchová teplota profilu vyšší než 50°C.Dalším faktorem je skutečnost, že z hygienického hlediska je povrch s teplotou nad 50°C vnímán jako horký a může dojít k popáleninám. Problematiku dotyku horkého povrchu a nechráněné kůže řeší příslušné hygienické normy.

 • LED osvětlení mi při zapínání vyhazuje pojistky. Jaký tam mám dát jistič?

  Elektronické napájecí zdroje mají z principu svého fungování při zapnutí velký náběhový proud. Na tento proud a jeho průběh je třeba dimenzovat předřazené jističe. Volte typy s pomalou reakcí (třída C nebo D), případně celou rozsáhlou instalaci rozdělte do sekcí a ty spínejte postupně stykači. Další možností je zapojit do primárních okruhů napájení zdrojů přídavné prvky omezující proudový náraz.
  Doporučené jističe pro různé typy zdrojů výrobce MEAN WELL naleznete zde:
  MEAN WELL - dimenzování jističů - LED zdroje