O LED technologii

­
­

LED osvětlení je dnes všude kolem nás.
Jediný světelný zdroj, který zatím LED diody plně nenahradily, jsou pouliční sodíkové výbojky.
Celospolečenské přínosy LED technologie jsou nesmírné. Jak pro jednotlivce, tak pro společnost.

  • Účinnost: Vysoká účinnost LED diod snižuje spotřebu elektřiny. Světlo zlevnilo. K vytvoření stejného množství světla vám nyní stačí podstatně menší množství elektrické energie, za kterou zaplatíte méně peněz.
  • Životnost: Díky dlouhodobé životnosti LED diod se značně zvýšila i životnost svítidel. Minimalizují se náklady na servis a údržbu. Ve svítidlech už není třeba neustále měnit vyhořelé žárovky nebo zářivky. Nová LED svítidla jsou, až na utírání prachu na stínítku, bezúdržbová.
  • Možnosti regulace: Intenzitu světla je možno snadno automaticky regulovat podle hladiny denního osvětlení nebo dynamicky měnit podle přítomnosti osob (CORRIDOR).
  • Nové aplikační příležitosti: Díky specifickým vlastnostem LED diod jako nového světelného zdroje je nyní možno vyrábět svítidla, která dříve vyrobit nešlo, nebo jen technicky obtížně a velmi draze.
  • Světelná pohoda: Vaše LED světlo bude vždy takové, jaké ho potřebujete a jaké ho chcete mít. Jediným kritériem je vaše světelná pohoda.
  • Omezení ztrátového tepla: Vysoká účinnost LED diod a tím nižší potřebný příkon snižují produkci ztrátového tepla, což šetří náklady na klimatizaci.
  • Bez nebezpečných látek: LED svítidla v sobě neobsahují nebezpečné látky. Nehrozí nebezpečí poranění se o skleněné střepy nebo úraz elektrickým proudem při výměně žárovky nebo zářivky.
  • Ekologie: Energii, kterou ušetříte, není potřeba vyrobit, což šetří energetické zdroje, přenosové soustavy a nemusejí se stavět další elektrárny. LED svítidla neobsahují škodlivé látky a po ukončení provozu se recyklují stejnými metodami jako jiný elektronický odpad. Není třeba vyrábět náhradní světelné zdroje a náhradní díly. Výroba LED diod je ekologicky nenáročná. Díky malým rozměrům je možno LED diody snadno dopravovat kamkoli po celém světě a výroba svítidel se pak děje z místních zdrojů v místě spotřeby.
  • Pokrokovost a nové tržní příležitosti: Lidstvo si osvojilo další novou pokrokovou technologii. Mnoho výrobců a dodavatelů rozšířilo svůj sortiment o LED a vznikla i zcela nová průmyslová odvětví. Celá řada firem díky LED zvýšila technickou úroveň svých výrobků nebo vyvinula výrobky zcela nové a nalezla pro ně nové zákazníky.
­

Zajímají vás další informace o možnostech a přínosech LED technologie?

Kontaktujte naše obchodníky nebo techniky