Doplňky LED profilů

­
LED osvětlovací profily slouží k výrobě LED liniových svítidel.

Téměř nekonečné aplikační možnosti našich LED osvětlovacích profilů jsou dány především širokou nabídkou jejich příslušenství (difuzory, koncovky, držáky aj.), vhodnými a kvalitními LED světelnými zdroji (TRON osvětlovací LED pásky, pevná LED světelná výzbroj) a TRON širokým aplikačním know-how (světelný návrh, světelné výpočty, volba a dimenzování napájecích zdrojů, implementace řídícího systému).


Difuzory

Difuzory jsou nezbytným příslušenstvím k LED osvětlovacím profilům.
Zajišťují rozptyl světla pro dosažení světelné pohody a určují celkový subjektivní dojem ze zhasnutého i z rozsvíceného svítidla.
Bohužel požadavky na maximální homogenitu světelné linie bez viditelných světelných bodů a požadavky na nízké světelné ztráty jsou navzájem v rozporu.
Stupeň rozptylu světla, resp. homogenity světelné linie bez viditelných světelných bodů světla je vedle typu difuzoru dán i hustotou LED diod na LED pásku a zástavnou hloubkou profilu. U nízkých profilů světlo homogenně podél linie rozptýlit nelze.

 • Čirý difuzor: Má minimální ztráty, ale světelné body jsou jasně rozeznatelné. Při svícení vznikají vějířové stíny a při zhasnutém svítidle je vidět dovnitř.
 • Opálový difuzor: Světlo sice silně rozptýlí, ale světelné ztráty jsou značné. Podmínkou rozptylu je dostatečná hloubka profilu, při nízké hloubce se světlo do souvislé světelné linie nerozptýlí.
 • Matný difuzor: Je kompromisem mezi čirým a opálovým difuzorem. Světelné body se při svícení zjemní a u zhasnutého svítidla jeho vnitřní struktura není rozeznatelná, světelné ztráty jsou ale přijatelné.
 • Lineární optika (čirá, matná): Soustředí světlo do žádoucího směru.

Pokud chcete, aby světelná linie byla co nejvíce souvislá, použijte profil s vyšší zástavnou hloubkou (cca od 1cm), LED pásek s vysokou hustotou LED (120LED/m) a opálový difuzor.­

Pro svícení odrazem použijte difuzor čirý, který není opticky aktivní a slouží jen jako ochrana proti prachu a mechanickému poškození. Světlo se rozptýlí odrazem od odrazné plochy.

Použitím lineární optiky dosáhnete zúžení světelného paprsku a zvýšení intenzity svitu v přímém směru.

Rozdělení difuzorů podle způsobu montáže:

 • Nasouvací: Plochý difuzor se nasune z konce profilu.
 • Klip: Difuzor obsahuje zámečky nebo profilování a do profilu se naklapne z čelní strany.
 • Slick: Některé profily jsou konstrukčně řešeny tak, že plochý difuzor se do nich dá jak nasunout z boku, tak naklapnout z čelní strany

Koncovky

Koncovky zakončují LED profil, dotvářejí jeho design a ve většině případů slouží k vyvedení přívodních vodičů.
Jsou vyrobeny z plastu a mají barvu povrchu v barvě profilu.

 • Bez otvoru pro kabel
 • S otvorem pro kabel

Držáky

Držáky slouží k upevnění profilu k podkladu.
Samozřejmě profil k podkladu můžete i přilepit oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem.
Držáky se k podkladu šroubují vruty.
U rozměrově větších typů profilů je držák skryt v tělese profilu a připevnění profilu k podložce je neviditelné.

 • Hliníkové držáky: Jsou velmi pevné, ale vyžadují přesnou montáž.
 • Pružné nerezové držáky: Vyrovnají montážní nepřesnosti, stačí je jen přiohnout podle aktuální situace. Profil v nich ale drží méně než v držácích hliníkových. Vyrovnání nepřesností při montáži Vám ještě více usnadní provedení s oválným montážním otvorem.
 • Držáky se zuby do drážky: Jsou určeny pro zapuštěné profily a mají zpětné zuby proti vytržení profilu z drážky.
 • Polohovací držáky: Mají kloub, který umožní nastavit světlo do žádaného směru.
 • Speciální držáky: Pro některé speciální druhy profilů, např. pro montáž odsazeně od stěny, montáž jen na jednom konci, montáž rozpěrně mezi stěny skříně, montáž výložníkem aj.

Lankové závěsy

Lankové závěsy umožňují LED profil zavěsit v prostoru na ocelové lanko.

 • Standardní: Neobsahují napájecí vodiče, které pak musejí být vedeny zvlášť.
 • SELV: Napájecí napětí je do profilu přivedeno závěsným lankem, a proto není třeba vést napájecí kabel zvlášť. Podmínkou použití těchto závěsů je napájení svítidla ze zdroje malého bezpečného napětí SELV.

Spojky

Spojky slouží ke spojení více LED profilů do jedné linie nebo do různých tvarů.
Výhodou je pak designová čistota linie nebo tvaru a snadná montáž.

 • Montážní spojky: Jedná se o pomocné montážní profily, do kterých se profil zacvakne, a umožňují vytvářet osvětlovací linie neomezené délky.
 • Horizontální rohové spojky: Umožňují profil na podkladu zalomit pod určitým úhlem – typicky do L, resp. 90°, ale také v úhlech 60°, 120° nebo 135°. Lze tak snadno vytvářet např. čtverce, obdélníky, šestihrany aj. na stropě, nebo různé jiné tvary.
 • Vertikální spojky: Umožňují profil zalomit v rovině rovnoběžné se směrem svitu. Můžete tak snadno vytvořit čtverce nebo obdélníky svítící směrem dovnitř nebo ven z tvaru.

Horizontální a vertikální spojky se vyrábějí ve všech barvách profilů a nenarušují design sestavy.


Další LED příslušenství

LED osvětlovací pásky
LED moduly pro profily
Napájecí zdroje
Ovladače a řídící systémy


Stáhněte si přehled námi dodávaných profilů

Objevte maximální šíři našeho sortimentu profilů a jejich doplňků v našem katalogu

Datasheety a podrobnou dokumentaci k jednotlivým typům profilů naleznete na našem eshopu

Celou řadu dalších informací naleznete v sekci Ke stažení


Hledáte pro vaši aplikaci vhodný profil?
Nejste si jisti správnou volbou difuzoru nebo jiného příslušenství?
Potřebujete navrhnout rozsáhlou LED osvětlovací sestavu?

Kontaktujte naše obchodníky nebo techniky