Ochrana LED před vlivy prostředí

Takhle to prosím nedělejte:

LED pásek IP64 (vlevo nad textem) je sice zalitý, ale neměl hranu ošetřenu ochranným lakem. Do jeho struktury pronikla voda, viz zčernalá část pásku a LED, a zasažený úsek přestal svítit. Pásek při lepení na podkladu zřejmě dostatečně nedržel a byl dodatečně fixován lepidlem MAMUT. O agresivitě prostředí vypovídá zcela zrezivělý podkladový plech.
LED zdroj IP66 (vpravo nad textem) byl i v tomto stavu plně funkční. Příčinou výpadku bylo totální zrezivění šroubků na rozvodných věnečcích, na které byly připojený přívody zdroje.
Zdroj IP66 níže přežil dvě zimy. Přímý vliv dešťových a sněhových srážek na Ostravsku a střídavé tání a zamrzání hromady sněhu a ledu naváté na zdroji vedlo k jeho rychlému zničení.­
LED diody i elektronická zařízení je třeba chránit před chemicky agresivními látkami

Ve venkovním prostředí to jsou voda (led, sníh, déšť, vzdušná vlhkost), chemické vlivy (ve vodě rozpuštěné chemikálie z ovzduší, posypová sůl), abrazivní vlivy prachu a písku (vítr) a UV záření (přímý sluneční svit).
V interiéru se jedná o mokré prostředí koupelen, používání čisticích prostředků, lázně, inhalačních komory, solné jeskyně, bazény a bazénovou chemii.
U průmyslových aplikací jsou problematické zejména chemické a potravinářské provozy, hutní provozy, obrábění kovů, lakovny, laboratoře, živočišná výroba, sklady chemikálií, hnojiv a posypové soli.
Znečištěné prostředí ve spojení se vzdušnou vlhkostí je vysoce agresivní i jako ekologická zátěž minulých let – těžební průmysl na Ostravsku, chemický průmysl Neratovice, Lovosice, těžba soli Prešov aj.
Místa exponovaná exhalacemi z automobilového provozu (křižovatky, tunely, podzemní garáže) jsou rovněž kritická.

LED diody samotné jsou citlivé zejména na sloučeniny síry.


­
Pro naše svítidla na bázi LED osvětlovacích profilů máme tato řešení:
 • LED pásky v provedení IP20 vlepené do profilu se hodí pro vnitřní prostředí bez agresivních chemických vlivů (prostředí vnitřní normální).
 • Pokud nutně potřebujete ušetřit za profil, použijte mechanicky odolnější LED pásek v provedení IP64. Pásek ale stejně musíte chladit alespoň nalepením na hliníkovou pásovinu, připravujete se o rozptyl světla difuzorem a rezignujete na design svítidla.
 • Do koupelny použijte LED pásek IP20 a v profilu ho zalakujte ochranným lakem, nebo do profilu nalepte pásek v provedení IP64 a ochranným lakem zalakujte jeho hrany.
 • Do sprchového koutu a místa, kde hrozí přímý vliv vody, použijte LED pásek IP20 a v profilu ho zalijte silikonem.
 • Do venkovního prostředí pro svítidla svítící dolů umístěná pod přístřeškem (plně chráněno před deštěm, nestéká po nich voda) použijte LED pásek IP20 a v profilu ho zalakujte ochranným lakem, nebo do profilu nalepte pásek IP64 a jeho hrany zalakujte ochranným lakem.
 • U svítidel do venkovního prostředí svítících dolů umístěných volně (prší na ně a stéká po nich voda) použijte LED pásek IP20 a v profilu ho zalijte silikonem.
 • Pro svítidla do venkovního prostředí, která svítí nahoru, použijte profily AL06, AL07, AL08 s difuzorem s vnějším zámkem (optiky), LED pásek IP20 a v profilu ho zalijte silikonem.
 • Pro podlahová svítidla, svítidla do dlažby a zemní svítidla použijte specializované pochůzné profily, LED pásek IP20 a v profilu ho zalijte silikonem, zalepte a zatěsněte difuzor.
 • Jakákoli svítidla, u nichž je nebezpečí agresivních vlivů (např. svítící vodorovně umístěná těsně nad zemí – ve venkovním prostředí na ně v zimě napadá sníh, vliv posypové soli, písku, v interiéru na ně můžete omylem vylít kbelík s vodou při umýváni podlahy), konstruujte tak, že použijete LED pásek IP20 a v profilu ho zalijte silikonem.
 • Svítidla do agresivních prostředí je nutno konstruovat jako vodotěsná a s tělesem odolným proti vlivům konkrétních chemikálií (nerez, sklo, odolné plasty). Na toto již samotné LED osvětlovací profily nestačí a je třeba konstrukčně řešit chemickou odolnost korpusu.
 • Podobnou speciální konstrukci vyžadují rovněž bazénová svítidla.
­
Ochrana LED zdrojů:
 • Zdroje umístěte mimo vliv vody a chemických látek.
 • Ve venkovním prostředí zdroje chraňte před přímými povětrnostními vlivy umístěním do elektroinstalační krabice.

Odolnost zařízení a vlivy prostředí z hlediska legislativy:

ČSN EN 60529: Stupeň krytí IP sám o sobě nepopisuje odolnosti zařízení proti chemickým a klimatickým vlivům ani jejich kombinaci anebo střídání. Informace o odolnosti uvádí předmětová norma výrobku.
ČSN EN 33 2000-3: Pro prostředí jiné než normální je třeba o vlivu prostředí na zařízení vypracovat "Protokol o určení vnějších vlivů" a podle jeho závěrů volit odpovídající konstrukční řešení celé sestavy.


Konstruujete svítidla do náročných provozních podmínek?
Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte naše obchodníky nebo techniky