TRON firemní kultura


­
  • Naší prvořadou snahou je být našim zákazníkům kompetentním, vysoce odborným a seriózním partnerem a vytvářet ovzduší důvěry, spolehlivosti a zodpovědnosti. Poskytujeme jim služby nejvyšší kvality a tím přispíváme k rozvoji a zvyšování hodnoty jejich podnikání.
  • Prioritou je pro nás vysoká úroveň komunikace a vzájemného pochopení a permanentní zvyšování kompetentnosti a to jak při spolupráci s našimi obchodními partnery, tak i mezi pracovníky uvnitř firmy.
  • Zachováváme a trvale rozvíjíme naši kvalitu a neustále zvyšujeme úroveň našeho know-how. Při každé činnosti se koncentrujeme na zvyšování efektivity, průběžně zlepšujeme jednotlivé firemní procesy i pracovní operace. Minimalizujeme rizika a neustále hledáme nové možnosti, jak zlepšovat fungování firmy a snižovat náklady. Všechny činnosti průběžně analyzujeme a přijímáme odpovídající opatření.
  • Jsme pozitivně, proaktivně a optimisticky zaměřeni. Chceme být jedním z lídrů v oboru LED osvětlovací techniky a nebojíme se budoucnosti. Víme, že každý problém je řešitelný, a hledání řešení je pro nás výzvou.
  • Na všech úrovních firemního působení respektujeme právní systém České republiky, mezinárodní právo a jiná další zákonná ustanovení. Respektujeme uzavřené smlouvy a kontrakty a ctíme princip mlčenlivosti. Dodržujeme závazky plynoucí z duševního vlastnictví, platných patentů a užitných vzorů a vývoje zákaznických řešení.
  • Dbáme na respektování etických kodexů, zvyků, postupů a jiných požadavků vztahujících se na naše činnosti, produkty a služby, dobrých mravů a všeobecných společenských hodnot.
  • Respektujeme jednotu svobody a osobní odpovědnosti jednotlivce a snažíme se o maximální osobnostní, profesní a sociální synergii ambicí našich pracovníků se zájmy firmy.
  • Na všech firemních úrovních dbáme na minimalizaci pracovních rizik a na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • V procesu fungování všech firemních agend, volbě technických řešení, výrobě i distribuci se snažíme minimalizovat ekologické dopady naší činnosti na životní prostředí.
  • Věříme v obecné společenské a lidské hodnoty a pomáháme handicapovaným a potřebným.

­
Spolupracujte s námi
­