Dotační programy

Chceme neustále zvyšovat úroveň naší nabídky služeb a technologií, vnitrofiremního know-how i našich vztahů s okolím.
Proto trvale pracujeme na svém rozvoji.
Využíváme k tomu zdrojů vlastních i finančních prostředků získaných z fondů EU.


­
  • Společnost TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o. realizuje projekt "Podpora účasti společnosti TRON na zahraničních veletrzích ", jehož cílem je zvýšit firemní aktivity související s účastí na zahraničních veletrzích. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.­
  • Naše společnost realizuje projekt Inovace ve společnosti TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY,s.r.o., jehož cílem je zavedení výroby nových LED modulů, jejichž prototyp vznikl na základě vlastního vývoje společnosti. Projekt obsahuje produktovou, procesní a organizační inovaci. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

     ­
  • Společnost TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o. realizuje projekt "Rozvoj společnosti TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o.", jehož cílem je navýšení kapacity a optimalizace SMT výroby. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.­
  • Společnost TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o. realizuje projekt "Účast společnosti TRON na veletrzích v zahraničí", jehož cílem je zvýšit firemní aktivity související s účastí na zahraničních veletrzích. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.­
  • Naše společnost realizuje projekt Skladovací a výrobní hala TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o., jehož cílem je demolice objektů a následná výstavba nového moderního prostoru pro sklad a výrobu. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

     


­­­­