Ekologie

Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti vůči naší planetě, jejím obyvatelům a příštím generacím.
Ve všech oblastech činnosti se proto snažíme minimalizovat dopady našeho působení na životní prostředí.
Nejde nám pouze o plnění povinností uložených legislativou, ale o vnitřní přesvědčení o hodnotě kvalitního životního prostředí pro nás i pro naše děti.

­
­
  • Příspěvkem k ochraně životního prostředí je i samotný předmět našeho podnikání. Výroba LED světelných zdrojů je ekologická - mají dlouhodobou životnost a jejich vysoká účinnost přináší zásadní úspory elektrické energie. Ušetřenou energii není třeba vyrobit a tím se snižují požadavky na energetické zdroje a rozvodné sítě.
  • V návrzích LED osvětlovacích sestav se snažíme maximálně zohlednit účel řešení. Snažíme se zamezit plýtvání světlem, energetickými zdroji a materiálem na všech úrovních. Používáme LED diody, napájecí zdroje a obvodová schemata s maximální účinností. Provádíme světelné výpočty, laboratorní a terénní měření.
  • Pracujeme s materiály a komponenty garantovaného původu, jejichž výrobci a dodavatelé jsou rovněž nositeli environmentální odpovědnosti.
  • Provoz našeho firemního areálu, výrobních prostředků a vozového parku je energeticky optimalizován.
  • Minimalizace a třídění firemních výrobních i komunálních odpadů je pro nás samozřejmostí.